Journal of Social InformaticsRevista de Informatica Sociala ISSN: 1584-384X

[ro]

Revista de Informatica Sociala (RIS) / Journal of Social Informatics, editata de Laboratorul de Informatica Sociala al Facultatii de Sociologie si Psihologie din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, este o publicatie electronica bianuala de profil din Romania care, incepand cu primul sau numar (iunie 2004), se doreste a fi o arena deschisa tuturor universitarilor, cercetatorilor, specialistilor, doctoranzilor si nu numai, interesati de aspectele sociale ale computerizarii.

Anul 2010 reprezintă pentru Revista de Informatică Socială cel de-al VII-lea an de existenţă. Chiar de la primul său număr, RIS a încercat să surprindă cititorii cu noi concepte, adaptate cerințelor internaționale în privința publicațiilor de specialitate.  Alături de revista omonimă din Japonia, RIS este singura publicație de profil din Europa care promovează domeniul informaticii sociale. Apărută  sub coordonarea regretatului profesor Rob Kling, părintele informaticii sociale, RIS promovează conținut de specialitate în limba română, într-un domeniu înființat doar cu 3 ani înainte de apariția primului său număr.

Avem o echipă editorială tănără și dinamică, cadre universitare în cadrul Facultăţii de Sociologie și Psihologie, întregită de redactori asociaţi, cadre universitare și specialiști de renume atât din cadrul facultăţilor de profil din ţară cât și din străinătate. Suntem mândri să avem printre noi, în comitetul științific al revistei, profesori de renume din Europa, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia și Brazilia.

Revista este disponibilă online, fiind indexată din decembrie 2008 în baze de date internaționale, precum Ulrich / ProQuest sau GESIS și , de la primul său număr, într-o serie de cataloage internaționale. În timpul celor șase ani de apariție online, Revista de Informatică Socială a găzduit peste 50 de autori străini prezenți în peste 30 de articole, studii de caz sau cercetări.

Invitam pe toti cei interesati de societatea informationala si implicatiile noilor tehnologii in societate sa trimita materiale spre publicare in paginile jurnalului nostru. Acestea pot fi lucrari de cercetare, articole de sinteză, studii de caz/empirice, puncte de vedere, recenzii de carte sau conferinte, anunturi de evenimente, cronici științifice etc.

Recomandările redacției pentru autori și procesul de peer-review sunt menite să contribuie la calitatea științifică a revistei.

Condiții de publicare

 • Lucrările pot fi scrise în una din limbile Română, Engleză sau Franceză.
 • Redacția nu acceptă lucrări fără diacritice, cu greșeli de ortografie sau tipografice (dorim sa subliniem faptul că revista promovează conținutul digital în limba română).
 • Lucrările trimise vor avea cel mult 20 de pagini.
 • Titlul lucrării să nu depășească 15 cuvinte.
 • Pe o pagină separată, la începutul lucrării, vă rugăm să treceți prenumele și numele autorului (autorilor), titlul, funcția, instituția / centrul de cercetare / compania (scris complet, nu doar acronimul ci și orașul, strada sau numărul de telefon), adresa de email și, eventual, alte legături URL ce probează identitatea digitală a autorului (pagină web, blog etc.) .
 • Lucrările vor fi însoțite de un rezumat de 4-500 de cuvinte, maximum 5 cuvinte cheie și o scurtă autobiografie a autorului. Titlul lucrării, rezumatul, cuvintele cheie și prezentarea autorului trebuie să fie atât în limba română cât și în limba engleză.

 • În conținutul lucrării pot fi încapsulate și obiecte media (fișiere audio, clipuri video, prezentări electronice etc.)
 • Materialele propuse spre publicare sunt supuse unui proces de evaluare calitate (peer-review) fiind recenzate de catre doi specialiști în domeniu.  Selecția studiilor și articolelor propuse spre publicare “Revistei de Informatică Socială” se face în funcție de: tematica abordată este încadrată în arealul RIS și riguros decupată științific, unghiul de abordare este actual, conținutul este original, susținut de cercetări concrete, bibliografia  și citările  sunt recente și corecte, respectând standardul American Psychological Association (APA) etc.
 • Sugestiile acestora sunt trimise autorului (pentru eventuale modificari). Recenzorii nu cunosc numele autorului, la fel cum autorul nu cunoaste numele recenzorilor (double blind review system).

Norme tehnice

Condițiile de redactare de mai jos sunt obligatorii pentru toate materialele predate în vederea publicării în RIS. Lucrările care nu respectă aceste standarde minime vor fi respinse sau vor fi returnate autorilor pentru a fi revizuite.

 • pagină A4
 • textul de bază – font Times New Roman, corp de literă 12, spațiere la 1 rând
 • notele de subsol și indicele – font Times New Roman, corp de literă 10
 • paragrafele se vor distinge prin indentarea primului rând (1 TAB = 1,27 cm) și nu prin distanțare de paragraful anterior cu spații
 • semnele de punctuație nu vor fi precedate de spațiu, dar vor fi urmate de un spațiu
 • se respectă diferența între cratimă (-), linie de pauză (−) și linie de dialog (—)
 • ghilimelele principale vor avea forma „…” , iar cele interioare «…»
 • listele vor fi numerotate / marcate cu simboluri automat; intrările din liste vor începe cu literă mică și vor fi încheiate cu punct și virgulă
 • numerotarea titlurilor nu se va face automat, ci manual!
 • pentru sublinieri în text se folosește scrierea cu italice nu îngroșată
 • toate  modificările făcute într-un citat vor fi semnalate prin croșete […]
 • toate tabelele, figurile, ilustrațiile, diagramele și graficele din text trebuie numerotate și încapsulate în format compatibil MS Word (clare sau ușor de înțeles)
 • cuvintele și citatele în limbi străine se scriu cu italice
 • citatele în limba română se scriu cu caractere drepte; citatele mai lungi de două rânduri vor fi evidențiate prin paginare bloc (pentru toate citatele se va indica însă trimiterea completă în bibliografie)
 • lucrarea nu se numerotează!
 • referințele bibliografice vor fi incluse la sfârșitul lucrării și vor respecta standardul APA

Materialele propuse spre publicare pot fi trimise oricând fie prin poștă

REVISTA DE INFORMATICĂ SOCIALĂ

Universitatea de Vest din Timișoara

Facultatea de Sociologie și Psihologie

Laboratorul de Informatică Socială

Bd. Vasile Pârvan nr. 4

300223 Timișoara

fie in format electronic, în fișier atașat, în format Word, prin email pe adresa RIS: revistais [at] socio.uvt.ro sau direct editorilor: ggrosseck [at] socio.uvt.ro sau lmalita [at] socio.uvt.ro.


Revista de Informatică Socială este o publicație Creative Commons3.0.

Colectivul editorial va multumeste pentru interesul aratat Revistei de Informatică Socială si spera intr-o colaborare viitoare.