JSI Issue 12 / December 2009

JSI Issue 12 / December 2009

MALINKA IVANOVA, TATYANA IVANOVA

[7-21] Web 2.0 and Web 3.0 Environments: Possibilities for Authoring and Knowledge Representation

RO: Medii Web 2.0 şi Web 3.0: posibilităţii de creare de site-uri şi reprezentarea cunoaşterii

MIRONICĂ CORICI

[22-42]     The Impact of the Information and Communication Technology as a Factor of Influence on Organizational Performance

RO: Impactul Tehnologiilor Informationale si de Comunicare ca si factor de influentă asupra perfomantei organizationale

HANS GESER

[43-71]      Computers and Computer Networks as Catalysts of Intraorganizational Decentralization

RO: Impactul Tehnologiei Informaţiei şi al Comunicării ca factor de influenţă al performanţei organizaţionale

CONSTANTIN CHEVEREȘAN, ALINA PĂDUREAN

[72-77]       Comunicare socială, limbaj și mass-media

EN: Social Communication, language and mass-media

GABRIELA KELEMEN

[78-96]       Oportunities/Posibilities For Using The New Technologies In Preschool Education

RO: Oportunităţi / Posibilităţi de utilizare a noilor tehnologii în educaţia preşcolară

ALINA PĂDUREAN, MANUELA MARGAN

[ 97-101]      Foreign Language Teaching Via ICT

RO: Predarea limbilor străine cu ajutorul TIC

CLAUDIU MARGAN

[102-106]      Internet Resources in Teaching Literature

RO: Resursele Internet în predarea literaturii

LAURA MALITA

[107-120]      Tagging As A Social Learning Exprience From the Mobi-Blog Project Pespective

RO: Etichetarea / Marcarea ca si Experienta Sociala a Invatarii din Perspectiva proiectului Mobi-Blog

LAURA MALITA

[121-131] The L@jost Project Mid-Term State of the Art: Activities, Output and Plans for the Future

RO: Situatia curenta a proiectului L@jost la mijlocul perioadei, activitati, produse si planuri de viitor